ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อพร้อมติดตั้งชั้นวางพัสดุ และจัดเรียงพัสดุ จำนวน 2 ประเภท ให้คลังพัสดุ กฟอ.ธัญบุรี, กฟจ.อยุธยา และ กฟอ.เสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-I-108-2564
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
2,696,400.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กรกฎาคม 2564
วันที่ประกาศ
11 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-38856-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 111.6 kB]