ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ Animal barrier และ cutout bracket
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
1,625,330.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
22 กันยายน 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-9718-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 184.3 kB]