ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อพัสดุหลักกลุ่มหม้อแปลง จำนวน 3 รายการ สำหรับงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 (ส่วนที่ 3)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
2,661,496.60 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
16 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-51922-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 60.2 kB]