ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดเช่ายานพาหนะของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ รวม 3 คัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
3,062,340.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
6 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-20270-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]