ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่ กฟจ.พะเยา
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
4,995,723.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
2 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-52186-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 659.5 kB]