ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 - สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเลขที่ จร.03/2563
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
55,204,232.87 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤษภาคม 2564
วันที่ประกาศ
22 เมษายน 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-20152-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 501.5 kB]