ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 (พื้นที่เพิ่มเติม) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2566
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
297,640.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
3 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-50788-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 76.1 kB]