ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2565
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่ กฟต.1 ประจำปี 2565
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
14,268,000.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
17 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-52029-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 511.0 kB]