ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
2,439,600,000.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
4 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-19958-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 37.6 kB]