ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คัน เกียร์ธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 105 ซีซี เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2915 ตามสเปกอ้างอิงเลขที่ RVEH-001/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฉ.3 กกค.(ยค.) ปก.024/2563
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
1,214,450.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
7 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-21270-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 427.9 kB]