ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่คลังพัสดุ กฟจ.สระบุรี และ กฟอ.เสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กบญ.ก.1(B)-I-213-2563
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
2,635,542.25 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
14 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-11810-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 111.2 kB]