ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
718,973,553.91 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
15 กันยายน 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-9065-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 430.4 kB]