รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ก.2 พนท.(มต)032/2563 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2563 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดทำสิ่งประดิษฐ์ 24 มิถุนายน 2563
ก.2พนท.(มต)031/2563 ลว.15 มิ.ย. 2563 ค่าจัดซื้อ Drum Lexmark x466 24 มิถุนายน 2563
ก.2พนท.ปบ087/2563 จัดทำสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ 24 มิถุนายน 2563
น.2 พล.(บห.)30426/2563 ลว.8 มิ.ย.2563 ซื้อพัสดุงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ 24 มิถุนายน 2563
น.2 พล.(บห.)30425/2563 ลว.8 มิ.ย.2563 ซื้อพัสดุสำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 24 มิถุนายน 2563
น.2 พล.(บห.)30169/2563 ซื้อพัสดุงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ
อนุมัติ 14 พ.ค.2563
24 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(บห.)086/2563 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 63 จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 7กน-5744 กทม. 24 มิถุนายน 2563
ก.2พนท.(มต)029/2563 ลว.29 เม.ย.2563 ค่าเช่ารถยนต์เพื่อจดหน่วย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 24 มิถุนายน 2563
ก.2พนท.(มต)028/2563 ลว.29 เม.ย.2563 ค่าเช่ารถยนต์เพื่อจดหน่วย เดือน พฤษภาคม 2563 24 มิถุนายน 2563
ก.2พนท.(มต)030/2563 ลว.29 เม.ย.2563 ค่าเช่ารถยนต์เพื่อจดหน่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 24 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(จป.) 011 /2563 ลว. 22 มิ.ย. 2563 เติมน้ำยาถังดับเพลิงและค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย กฟอ.พนท. 23 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(บห.)085/2563 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 63 จัดซื้อต้นไม้ประดับสำนักงาน 23 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/189/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายพงศ์เดชน์ ประจวบกุลวัฒน์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0151 23 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(บห.)084/2563 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 63 จัดจ้างทำตรายาง 23 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/188/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวกรรณิการ์ งอกขาว หมายเลขงาน (WBS) P-NHE02.0-H-PNTCS.1303 23 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(บห.)082/2563 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 63 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 23 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(บห.)083/2563 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 63 จัดซื้อผ้าปูโต๊ะ 23 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/187/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายสมชาย ตั้งชัยนวภูมิ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0146 23 มิถุนายน 2563
ต.3 กกค.(จค.)35048/2563 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 63 ผลพิจารณาราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดเพื่อใช้ในงานติดตั้งอุปกรณ์ สฟฟ.สทิงพระ (ชั่วคราว) 23 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/186/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายมนตรี ยะแสง หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0132 23 มิถุนายน 2563