รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
ก.2สชข.(กป.)1105 รายงานขอจ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูไลน์บ้านท่ากระดาน 16 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1005 รายงานขอจ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูไลน์บ้านอ่างเตย 16 มิถุนายน 2564
64I031S237 จ้างก่อสร้างพื้นคสล. บริเวณด้านหลังคลังมิเตอร์ 16 มิถุนายน 2564
64I031S235 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกเครื่องสำรองจ่าย (โมบาย) 16 มิถุนายน 2564
64I031S236 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า 16 มิถุนายน 2564
64I031S238 จ้างปรับปรุงลานคสล. ที่แผนกคลังพัสดุ กฟจ.กาญจนบุรี 16 มิถุนายน 2564
น.1.ชม.2(กส.)(จฉ.)010/2564 จ้างเหมาขุดดินและขนดินเพื่อวางรากฐานรากเสา คอร. 22 เมตร ของงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ทล.1001 บริเวณแยกแม่โจ้ - ทล.1001 แยกสันคะยอม เพื่อเชื่อ สฟ.เชียงใหม่ 2 - สฟ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 16 มิถุนายน 2564
ก.2-สชข.(บง.)/0302 ขออนุมัติซื้อถุงมือยาง 15 มิถุนายน 2564
ก.2-สชข.(บง.)/0301 ขออนุมัติซ่อมท่อประปาสำนักงานแตก 15 มิถุนายน 2564
ก.2-สชข.(บง.)/0299 ขออนุมัติซื้อหินกรวดและดินปลูกต้นไม้(GECC) 15 มิถุนายน 2564
ก.2-สชข.(บง.)/0298 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน 15 มิถุนายน 2564
ก.2-สชข.(บง.)/0294 ขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ 15 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1086 รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตนายเมฆ ฮาดสม 15 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1055 รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตแขวงทางหลวงชนบทฉช.(ร้านวัสดุสันติสุข) 15 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1087 รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตน.ส.สำเภา อินเจริญ 15 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1079 รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตนายธีรพงษ์ พิมเสน 15 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1078 รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี บ้านซอยเก้า 15 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1085 รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตนางมาลี ทับทิม 15 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1080 รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตนายสนิท ภิญโญยาง 15 มิถุนายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.)1226/64 ขยายเขตฯ นายกฤษฎินทร์ พรหมถาวร ม.15 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-64-D-UD2CS.0091.01.1
15 มิถุนายน 2564