รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ฉ.1อด.2(กส.)2072/2563 ขยายเขตฯ หม้อแปลงเช่า สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0223.02.2
16 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)140/2563 ลว. 15 ต.ค. 63 จัดซื้อไส้ปากกา 16 ตุลาคม 2563
ก.2บนบ.(ปบ.)จ.109/2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแผนงานที่ 6,9 (รอบ 2) 16 ตุลาคม 2563
ก.2 นยอ.(กป)35887/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขต บริษัท ว.สุรัช จำกัด บริเวณ หมู่ 7 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 16 ตุลาคม 2563
น.1กฟส.อ.สภ.(กป)35867/2563 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชื่องาน นายสรวิทย์ ไชยวงศ์ หมู่ 2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี 15 ตุลาคม 2563
น.1กฟส.อ.สภ.(กป)35866/2563 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชื่องาน บริษัท อีเว้นท์โฮม จำกัด (ที่ดินแบ่งขาย)ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี 15 ตุลาคม 2563
น.1กฟส.อ.สภ.(กป)35865/2563 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชื่องาน บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ที่ดินจัดสรรโครงการ ดีญ่า วาเล่ย์ ซูปเปอร์ 3 โซน 1) ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี 15 ตุลาคม 2563
น.1กฟส.อ.สภ.(จซ)35634/2563 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างานขยายเขตระบบจำหน่าย ใช้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 4/2563 15 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส.)2073/2563 ขยายเขตฯ นายพลภวิษย์ ธนสารชัย ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0217.02.1
15 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส.)2075/2563 ขยายเขตฯ บริษัท ลองซิเออร์ จำกัด ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0231.03.1
15 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส.)2074/2563 ขยายเขตฯ อาคาราทวน์โฮมโครงการเดอะไนซ์ 3 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0220.02.1
15 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส.)2075/2563 ขยายเขตฯ น.ส.วิไลลักษณ์ แสงสรทวีศักดิ์ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0208.02.1
15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35461/2563 จ้างเหมาสับเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด แขวงทางหลวงฯ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2025/63 ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 45 ชุด 15 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2022/2563 ซื้อโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด 2*20 วัตต์ จำนวน 43 ชุด 15 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2023/2563 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ. 1 เฟส รหัส 1050000011 จำนวน 4 เครื่อง 15 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ)35397/2563 หม้อแปลงไฟฟ้า งาน คพจ.2 แผน 4 ขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส รหัส 1050010067 จำนวน 3 เครื่อง 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35458/2563 จ้างขยายเขตเมนชายคา พ.ต.ต.พยนต์ พรมชัย(บ้านหนานปู่ย่า) 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35457/2563 จ้างขยายเขตแรงต่ำไฟสาธาณณะบ้านปงหอศาล(นายอำนวย สายมณี) 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35456/2563 จ้างขยายเขตแรงต่ำไฟสาธาณณะ บ้านป่าตัน(ซอยสหกรณ์) 15 ตุลาคม 2563