รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ต.3 กบษ.(บฟ.)75/2563 จัดซื้อ Auxiliary Relaysและอุปกรณ์ประกอบจำนวน 9 รายการ เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานของอุปกรณ์ 33 kV Switch Gear ที่สถานีไฟฟ้าสะบ้าย้อย 19 มกราคม 2564
น.2 พร.(คพ.)5/2564 จัดซื้อเสาคอรกรีต 9 เมตร และเสาคอรกรีต 12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
ฉ.3 กรส.(สร.) 43/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงภายในสถานีไฟฟ้าโนนสูง (ชั่วคราว) 19 มกราคม 2564
น.1ลี้(จจ.)015/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 18 มกราคม 2564
ก.2พนท.(มต)047/2564 ลว.18/01/2564 หมึกพิมพ์ Lexmark 56F3H00 Black High Yield (15,000 pages) for MS521,MX421 18 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(มต.)046/2564 ลงวันที่ 18/01/2564 ซ่อมรถยนต์ 2 ตัน ผมต. ทะเบียน ผว 7261 ชลบุรี 18 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/033/2564 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บ.ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จก.หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.H304 18 มกราคม 2564
63117347056 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟฟ.จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/032/2564 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บ.ชัยโปร จก. หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0290 18 มกราคม 2564
011/2564 เปลี่ยนกระจกหน้าพร้อมติดฟิมล์ รถยนต์ทะเบียน 85-8862 18 มกราคม 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)5/2564 จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (C-63-A-LPNXX.1000) จำนวน 25 รายการ 18 มกราคม 2564
smc-cm-07-2020 ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Cellular Network จำนวน 1,041 ซิมการ์ด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(ปบ)010/2564 เปลี่ยนกระจกแผ่นหน้าพร้อมติดฟิล์มรอบคัน หมายเลขทะเบียน 84-9381 ชบ 18 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/031/2564 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564 จ้างรถยนต์ ขนย้ายเสาไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์คอนกรีต จากคลังพัสดุ กฟจ.ชลบุรี มาใช้งานก่อสร้างขยายเขต – ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ กฟอ.พานทอง 15 มกราคม 2564
ก.2 นยอ.(บง.)36928/2563 งานบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานการไฟฟ้ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม ประจำปี 2564 15 มกราคม 2564
ก.2 นยอ.(กป) 125/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
- หลังดรอปเอ้าท์บ้านมาลาเลีย คลองโปร่ง เขาส้มป่อย รวมซอยแยกทุกจุด
- ซอยแยกริมถนนสุขุมวิท (หลังดรอปเอ้าท์บ้านหนองตาหงุ่น บ้านห้วงหิน ซอยโพนาค ซอยซับสีดา ซอยห้วงโมก บ้านยางระหงส์ บ้านหนองแหวน หนองน้ำใส)
- หลังรีโคลสเซอร์บ้านช้างข้าม ถึงปลายสาย, ซอยย่านยาว
- หลังตลาดนายายอาม ถึงรีโคลสเซอร์บ้านหนองเจ็กสร้อย
15 มกราคม 2564
ก.2 นยอ.(กป) 36939/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจำเดือน มกราคม 2564
- หลังดรอปเอ้าท์บ้านคลองครก รวมซอยแยก
- ซอยแยกหลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง
- หลังรีโคลสเซอร์บ้านเนินเตาถ่าน
- หลังรีโคลสเซอร์บ้านห้วยสะท้อน เขาสุกิม
15 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0066 รายงานจ้างรถเครนปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณแยกหัวนา 15 มกราคม 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)4/2564 จัดซื้อวัสดุขาดแคลนงบโครงการ งบ (C-63-A-LPNXX.1000) จำนวน 28 รายการ 15 มกราคม 2564
ก.2.สชข.(ทกบ.)00003/2564 ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือ 15 มกราคม 2564