รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
64I011S243 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมทั้งสองฝั่ง จำนวนเสาไฟฟ้า 100 ต้น ระยะทาง 3 กม หมายเลขงาน (WBS) I-64-I-NPMOM.FW.0002 21 มิถุนายน 2564
ก.1กฟส.อ.ลบล.(กป) 015/2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ชนิดติดผนัง ให้ กฟส.อ.ลาดบัวหลวง 21 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(ปบ)099/2564 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 21 มิถุนายน 2564
3001862524 ขยายเขตปรับปรุงฯ บ.นาคำใหญ่ (คุ้มวัด) 18 มิถุนายน 2564
64I011S238 ซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า TR,100 KVA,3P,22-0.416/ 0.24 KV DYN 11,SC เข้างาน หมายเลขงาน WBS : I-64-I-NPMXX.FT.AA01 18 มิถุนายน 2564
น.1กฟส.อ.มอ.(กป.)1016/2564 จ้างเหมาก่อสร้างงานรื้อถอนและติดตั้งโครงเหล็กเสาวิทยุ ชนิด SELE-SUPPORTING ขนาดความสูง 32.00 เมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
18 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1124 รายงานขอจ้างเหมาเช่ารถเครน 30 ตัน 18 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1088 รายงานขอจ้างเหมารถสว่านขุดหลุมเสาไฟฟ้างานขยายเขตนายแสวง ป้อมมณี 18 มิถุนายน 2564
ก.2พนท.(บห)076/2564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64 จัดจ้างดูแลรักษาต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)919/2564 ประกาศจ้างเหมาเปลี่ยน50SACหัวเสือถึงบ้านสามขา(ช่วงที่ 2) อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 18 มิถุนายน 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)81/2564 จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย(Safety Stock)ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์(C-64-A-LPNXX.1000)จำนวน 11 รายการ 18 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(ปบ)095/2564 ซ่อมรถแก้ไข 85-8862 (เปลี่ยนไดร์สตาร์ท) 18 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(มต.)060/2564 ลงวันที่ 17/06/2564 ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง
1.คีมปากจิ้งจก
2.คีมตัดสายไฟ 10" ( ALLWAYS -P-28 )
3.คีมตัดสายไฟ 10" ( Arsia Tool ) MHR-1013
4.ไขควงด้านสลับ 4 นิ้ว
5.ไขควงวัดไฟ
6.คีมตัดสายไฟ 6 นิ้ว
17 มิถุนายน 2564
64I011S242 จ้างเหมา ย้ายแนวฯ ต.ถนนขาด ม.4 (แยกเข้าศูนย์ราชการ) (WBS) I-63-I-NPMOM.MS.1029 (เลขอ้างอิง 64I011S242) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2564
น.1ลี้(จจ.)012/2564 จ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ นอกแผนที่1 เดือน มิถุนายน 2564 17 มิถุนายน 2564
น.1กอก.(บห)(จจ)05/2564 จัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiiller) อาคาร 3 ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 17 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/177/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท นิวแสงชัยสตีลเทรด จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0141 17 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/176/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวธนัญญา วิริยะกาล หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.H083 17 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/175/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.G157 17 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/174/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.G158 17 มิถุนายน 2564