ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ทศ.3001981525
รายละเอียด
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ท่าศาลา ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69232-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 111.6 kB]