ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(กส.)/026/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภายตำบลบ้านเก่า หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G268
วันที่ประกาศ
14 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21572-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 162.9 kB]