ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ฉ.1อด.2(กส.)2074/2563
รายละเอียด
ขยายเขตฯ อาคาราทวน์โฮมโครงการเดอะไนซ์ 3 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0220.02.1
วันที่ประกาศ
15 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-11960-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 146.3 kB]