ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1ชม.2(กส.)(จฉ.)001/2565
รายละเอียด
จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน ย้ายแนวฯ น้ำตกผาเงิบ ถนนศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69092-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 198.6 kB]