ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ทศ.3001991136
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์
วันที่ประกาศ
20 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69040-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 67.4 kB]