ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2บึง(กส.)73/2564
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์(พันเสด็จนอก ซ.3)
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21494-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 97.6 kB]