ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 นยอ.(กป)208/2565
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขต นายประสงค์ สมบูรณ์ หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69178-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 86.8 kB]