ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 นยอ.(กป)204/2565
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขต นายอนันต์ โพธิหัง หมู่ 8 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69174-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 87.4 kB]