ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1ลพ.(บห)(ซต)8/2565
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 23 รายการ
วันที่ประกาศ
20 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-68977-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 193.7 kB]