ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ฉ.1อด.2(กส.)2075/2563
รายละเอียด
ขยายเขตฯ น.ส.วิไลลักษณ์ แสงสรทวีศักดิ์ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0208.02.1
วันที่ประกาศ
15 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-11959-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 136.6 kB]