ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
กพส.ผปข.EB003/2564
รายละเอียด
จ้างออกแบบ ผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ประกาศ
10 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38729-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 85.9 kB]