ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 นยอ.(กป)193/2565
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายหลัง NYM 06R-01 ถึง ปลายสาย (ตอน 1) หมู่ 6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69171-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 87.3 kB]