ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ทศ.3001985352
รายละเอียด
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ (กฟย.นพต)
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69168-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 62.4 kB]