ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2พนท.ปบ092/2564
รายละเอียด
จัดทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ ผปบ.กฟอ.พนท
วันที่ประกาศ
9 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38518-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 97.3 kB]