ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ทศ.3001991128
รายละเอียด
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ (กฟย.นพต)
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69154-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 51.1 kB]