ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2พนท.(บห.)020/2565 ลงวันที่ 21 ม.ค. 65
รายละเอียด
จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69270-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 142.3 kB]