ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2พนท.(บห.)022/2565 ลงวันที่ 21 ม.ค. 65
รายละเอียด
จัดจ้างถ่ายเอกสาร 11/10/64-18/1/65
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69275-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 141.6 kB]