ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1ลพ.(บห)(ซต)9/2565
รายละเอียด
จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 25 แอมป์ จำนวน 840 เครื่อง งบ I-62-A-LPNXX.65.AA03
วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-69125-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 92.1 kB]