ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(กส.)/021/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.H301
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21416-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 81.6 kB]