รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 3 หินย่อยเบอร์ 1พิเศษ ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,008,917.43 20 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
กฟต.3 ก่อสร้างตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า ที่ กฟส.อ.รัตภูมิ 893,385.80 19 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
กฟต.3 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.พังลา 3,210,000.00 19 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
กฟน.3 งานจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ที่ กฟอ.ชัยบาดาล และ กฟอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 13,181,865.00 19 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึงกาฬ 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 157,384,502.40 16 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสารภี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 165,675,447.69 16 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564
กฟฉ.2 E010 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 603/2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,978,090.60 16 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 206,352,640.45 16 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564
กฟฉ.2 E010 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 103/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,457,017.77 16 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564
กฟฉ.2 E010 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 303/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,568,996.40 16 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลำลูกกา 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้านครหลวง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าบึง 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 217,620,024.00 16 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนลูกถ้วย ชนิดคอมโพสิต 33 เควี จำนวน 2 รายการ 11,737,686.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 1,800 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-002.2-2564 (ครั้งที่ 1) 9,803,340.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ตัน ติดเครนพับ จำนวน 148 คัน เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-002-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097661982) 475,080,000.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 2,340 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-002.1-2564 (ครั้งที่ 1) 12,744,342.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 885 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-003-2564 (ครั้งที่ 1) 7,405,149.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 350,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.5-2564 561,750,000.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 250,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.4-2564 401,250,000.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 192,040 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.2-2564 308,224,200.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 120,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.1-2564 192,600,000.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564