รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 (จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
106,022,020.00 บาท
วันที่ประกาศ
30 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
6 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร 3 ชั้น 2
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068