รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาด,รื้อถอน,ย้ายจุดติดตั้ง,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายไฟหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ราษีไศล ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
534,946.50 บาท
วันที่ประกาศ
12 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กฟส.ราษีไศล
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอราษีไศล
สอบถามทางโทรศัพท์
045682526
สอบถามทางอีเมล์
Fax
เอกสารแนบ