รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าท่าแซะ - สถานีไฟฟ้าปะทิว จังหวัดชุมพร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
234,797,996.60 บาท
วันที่ประกาศ
28 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
2 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า ชั้น1 อาคาร3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5825
สอบถามทางอีเมล์
psmd@pea.co.th
Fax
02-590-5004