รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อและติดตั้ง Overhead Crane และปรับปรุงฐานรากเพื่อติดตั้ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
2,672,111.00 บาท
วันที่ประกาศ
17 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 9 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
082-7258916
สอบถามทางอีเมล์
Kuncha.tol@pea.co.th
Fax
เอกสารแนบ