รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างเหมา (Turn key) ก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายกฟส.พทล.-บริเวณแยกเข้า อบต. ท่าบัวถึงวัดโพธิ์ศรี (ฝั่งซ้ายช่วง 1,2,3) อ.โพทะเล จ.พิจิตร โครงการ คพจ.2 แผนที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กนิกส์เลขที่ น.2 กกค.(จร.) - EB-03/2565
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
28,929,843.09 บาท
วันที่ประกาศ
20 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
23 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
ที่อยู่ของหน่วยงาน
350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
สอบถามทางโทรศัพท์
055-320-138
สอบถามทางอีเมล์
ronnakrit.won@pea.co.th
Fax
055-320-137