รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.เดิมบางนางบวช บริเวณ สามแยกตลาดนางบวช ถึงโรงสีดินสุวรรณ (ช่วงที่2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,254,405.68 บาท
วันที่ประกาศ
11 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กฟอ.เดิมบางนางบวช
ที่อยู่ของหน่วยงาน
66/2 หมู่ 3 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สอบถามทางโทรศัพท์
035515114
สอบถามทางอีเมล์
Fax
เอกสารแนบ
Attachment Size
TOR.PDF 2.88 MB
ขอบเขตของงาน tor.pdf 98.36 KB