รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
292,553,864.37 บาท
วันที่ประกาศ
21 มิถุนายน 2567
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26 มิถุนายน 2567
หน่วยงานที่ประกาศ
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax