รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต กฟย.อ.ลำทับ-คฟม.2 บ้านควนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
258,167.46 บาท
วันที่ประกาศ
0 543
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
0 543
หน่วยงานที่ประกาศ
กฟส.อ.คลองท่อม
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม 99/1-2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
สอบถามทางโทรศัพท์
075-702717
สอบถามทางอีเมล์
Fax
075-702718
เอกสารแนบ
Attachment Size
CCF_000294.pdf 47.98 KB