รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี วงจร Loop line สถานีไฟฟ้าวังวิเศษ จังหวัดตรัง - สถานีไฟฟ้าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
100,017,793.11 บาท
วันที่ประกาศ
31 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
2 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025905826
สอบถามทางอีเมล์
psmd@pea.co.th
Fax
025905004