รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลระยะยาว (Long-term Backup) จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
49,519,600.00 บาท
วันที่ประกาศ
30 กันยายน 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
5 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5785
สอบถามทางอีเมล์
can.bidding@pea.co.th
Fax
02-590-5906
เอกสารแนบ
Attachment Size
TOR long term ขึ้น web.pdf 2.58 MB