รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ขอบเขตของงาน(TERMS of Reference : TOR) จัดซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวน จำนวน 161 ท่อน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
543,365.42 บาท
วันที่ประกาศ
0 543
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
0 543
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
69 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สอบถามทางโทรศัพท์
056-261233 ต่อ 14755
สอบถามทางอีเมล์
Fax
056-261586
เอกสารแนบ
Attachment Size
_000236.pdf 96.61 KB