รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟภ. ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จำนวน 90 สถานี เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(บต)-002-2565 (ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
288,900,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
21 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดหาพัสดุ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5324
สอบถามทางอีเมล์
spb@pea.co.th
Fax
0-2591-5401