รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประจำชุดปฏิบัติงาน ในสังกัด กฟฉ.3 ปี 2567 จำนวน 3 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบพ.(จร) EBD-018/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,955,050.00 บาท
วันที่ประกาศ
19 มิถุนายน 2567
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2567
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
สอบถามทางโทรศัพท์
0-4421-4334-8 ต่อ 10420
สอบถามทางอีเมล์
Srijutar.mas@pea.co.th
Fax