รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ - สถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ (บริษัทเอ็มไพร์สตีล) และ ตัดจ่ายหน้าสถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
66,311,110.00 บาท
วันที่ประกาศ
6 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
12 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า/ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5825
สอบถามทางอีเมล์
psmd@pea.co.th
Fax
02-590-5004