รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคากลางงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองหลวง 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ,ก่อสร้างพร้อมติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าครบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 และก่อสร้างพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี และสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าปากช่อง 2


วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
265,358,047.00 บาท
วันที่ประกาศ
15 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สอบถามทางโทรศัพท์
025905835
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
025905855